Ander Perspectief

In een proces van rouwverwerking kan fotografie een belangrijk hulpmiddel zijn om jouw rouw in beeld te brengen, jouw rouw ‘in perspectief te plaatsen’.

Door middel van dit beeld leer je taal te verbinden aan je ervaringen en deze op die manier te delen. De overledene wordt bespreekbaar gemaakt en het beeld raakt aan de ervaring en wie jij was/bent in relatie tot de overledene.

De fotografie opdrachten bestaan o.a. uit het in beeld brengen wat jou ten diepste persoonlijk geraakt heeft in relatie tot de overledene. Verbeelden wat jullie verbond bij leven en waarin de overledene jouw leven heeft verrijkt.

error: Content is protected !!