“Verstil - vertraag - kijk - zie - focus - zoom in”

Wandelingen maken in de natuur brengt je letterlijk en figuurlijk in beweging. Loskomen van de dagelijkse prikkels, de werkdruk, jouw eigen én andermans verwachtingen, een te volle agenda en jouw altijd in de buurt zijnde smartphone. 
Om los te komen van de gedachten die zich onophoudelijk aan jou aanbieden, is de natuur opzoeken een manier. Door te verstillen krijg je ruimte om je eigen behoefte weer te voelen en door te ZIJN in de natuur, komt je weer bij jeZELF, jouw eigen natuur. 
Als je wandelt in de natuur, kom je in een moment van NU. Door met je ogen te kijken, zul je de natuur om je heen ZIEN. Door je ogen te sluiten en je oren te spitsen, zul je de natuur om je heen HOREN.
Door je aandacht te richten op je neus, diep in te ademen en de lucht via je neus je bewust te worden, zul je de natuur om je heen RUIKEN. Door je voeten op de grond te voelen staan, of te gaan zitten met je handen op de grond, zul je de natuur om je heen VOELEN. Dit alles zorgt voor verbinding met jeZELF in verbinding met de natuur om je heen.
Fotograferen is een manier om je er voor open te stellen door te kijken en te voelen, te zien en te focussen. Niets anders dan dát wat je ziet om jou heen, is een onderwerp voor jouw foto. Beelden uit de natuur kun je gebruiken als metafoor voor jouw situatie en jouw leven. Goudeerlijk kijken naar datgene dat voor jouw ogen gebeurt. De waarheid gebeurt op dat moment om jou heen.
error: Content is protected !!