Privacyverklaring

Welkom op rubensperspectief.nl. Wanneer je op deze website actief bent laat je online sporen en/of persoonlijke gegevens achter. Ook in het kader van haar dienstverlening verwerkt Rubens Perspectief persoonsgegevens. Rubens Perspectief gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich aan de hierbij geldende wet- en regelgeving die gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

Rubens Perspectief, gevestigd aan Jan van Ghestellaan 42, 3054 CJ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Marjolein Rubens is hiervoor verantwoordelijk en is te bereiken via marjolein@rubensperspectief.nl.

Persoonsgegevens
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult en/of gebruik maakt van de diensten van Rubens Perspectief, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en gegevens over je activiteiten op de website. Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Rubens Perspectief worden ook je geboortedatum en bankgegevens verwerkt.

Met welk doel worden je persoonsgegevens verwerkt?
Jouw persoonsgegevens verwerkt Rubens Perspectief voor de volgende doelen:

  • Je bij eventuele vragen te kunnen bellen of e-mailen
  • Om een overeenkomst uit te kunnen voeren en afspraken te maken
  • Je op de hoogte te houden over wijzigingen van de diensten en/of producten
  • Om je te kunnen factureren & incasseren
  • Het verzenden van de (toekomstige) nieuwsbrief
  • Het verbeteren van onze website n.a.v. je activiteiten daarop

Als Rubens Perspectief hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, worden gegevens ook verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Rubens Perspectief besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Rubens Perspectief gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress en (beveiligde) plugins.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Jouw persoonsgegevens worden door Rubens Perspectief niet langer dan strikt nodig is bewaard om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Rubens Perspectief heeft zich te houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht, en moet om die reden bepaalde gegevens langer bewaren.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Rubens Perspectief verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Wel kan het zijn dat Rubens Perspectief verplicht wordt om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke verplichting. Met alle partijen die jouw gegevens verwerken of in kunnen zien in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rubens Perspectief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Rubens Perspectief gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rubens Perspectief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen aan marjolein@rubensperspectief.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Rubens Perspectief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Rubens Perspectief neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht je toch het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marjolein@rubensperspectief.nl.

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Rubens Perspectief. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Raadpleeg deze verklaring daarom geregeld, zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen.

CONTACT

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Die kun je sturen via de e-mail, marjolein@rubensperspectief.nl of per post t.a.v. Marjolein Rubens, Jan van Ghestellaan 42, 3054 CJ Rotterdam.

Rubens Perspectief is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65044142

Rotterdam, mei 2021